نوع ارزیابی

دو مرحله ای

تارگت فاز اول

8 درصد

تارگت فاز دوم

4 درصد

حداقل روزهای معاملاتی

5

رشد سرمایه

تا سقف 2,000,000$

Platform

MT4 or MT5

Leverage: 1:200

Up to 1:500

Daily Starting Drawdown

5 درصد

Overall Drawdown

$600

$1,200

$3,000

$6,000

$12,000

$24,000

$36,000

اندازه حساب (USD)

$5,000

$10,000

$25,000

$50,000

$100,000

$200,000

$300,000

تعرفه

$65

$85

$150

$290

$500

$850

$1,300

نوع ارزیابی

تک مرحله ای

تارگت فاز اول

6 درصد

حداقل روزهای معاملاتی

5

رشد سرمایه

تا سقف 2,000,000$

Platform

MT4 or MT5

Leverage: 1:200

Up to 1:500

Daily Starting Drawdown

$500

$1,000

$2,000

$4,000

$6,000

Overall Trailing Drawdown

$1,500

$3,000

$6,000

$12,000

$18,000

اندازه حساب (USD)

$25,000

$50,000

$100,000

$200,000

$300,000

تعرفه 80%

$1599
همراه سپر محافظتی

تعرفه 50%

$1399
همراه سپر محافظتی