دو مرحله ای 150,000 دلار (همراه سپر محافظتی) (بدون محدودیت رو معاملاتی)

قیمت: 999 $