دو مرحله ای 1 میلیون دلار (همراه سپر محافظتی) (بدون محدودیت روز)

قیمت: 5,670 $