دو مرحله ای 2 میلیون دلار (همراه سپر محافظتی) (بدون محدودیت روز)

قیمت: 10,870 $