دو مرحله ای 300,000 دلار (همراه سپر محافظتی) (بدون محدودیت رو معاملاتی)

قیمت: 1,650 $