دو مرحله ای 2 میلیون دلار (همراه سپر محافظتی)

قیمت: 9,799 $