نوع ارزیابی

دو مرحله ای

تارگت فاز اول

8 درصد

تارگت فاز دوم

4 درصد

حداقل روزهای معاملاتی

5

رشد سرمایه

تا سقف 2,000,000$

Daily Starting Drawdown

5 درصد

Overall Drawdown

12 درصد

Platform

MT4 or MT5

Leverage: 1:200

Up to 1:500

اندازه حساب (USD)

$5,000

$10,000

$25,000

$50,000

$100,000

$200,000

$300,000

تعرفه

$65

$85

$150

$290

$500

$850

$1,300

نوع ارزیابی

تک مرحله ای

تارگت فاز اول

6 درصد

حداقل روزهای معاملاتی

5

رشد سرمایه

تا سقف 2,000,000$

Daily Starting Drawdown

2 درصد فیکس براساس بالانس اولیه

Overall Trailing Drawdown

6 درصد

Platform

MT4 or MT5

Leverage: 1:200

Up to 1:500

اندازه حساب (USD)

$25,000

$50,000

$100,000

$200,000

تعرفه 80%

تعرفه 50%